Một chương trình sắp ra mắt. Mọi người ủng hộ kênh của mình nhé…